บริษัท ยูเนี่ยน เทค ซิสเท็ม จำกัด

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ , ระบบกล้องวงจรปิด และรับวางระบบเดินสายแลน

Product & Service

จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan), เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan), เครื่องทาบบัตร (Card Reader) และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู

จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถดู online ผ่านมือถือได้ รับดูแลระบบ CCTV ครบวงจรเรื่องกล้องวงจรปิด

รับเดินสายแลน รวมทั้งบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบติดตั้ง และวางระบบ Network องค์กร ครบวงจร

บริษัท ยูเนี่ยน เทค ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กล้องวงจรปิด(CCTV) รวมทั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูชนิดต่างๆ โดยลูกค้ามั่นใจได้ในบริการ

ทางบริษัทฯมีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญและชำนาญในการติดตั้งและแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV ชนิดต่างๆให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี