เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan)

 

ส่วนใหญ่ระบบสแกนลายนิ้วมือใช้ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริเวณที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้นายจ้างจำนวนมากยังใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันเมื่อพนักงานมาถึงหรือออกจากการทำงาน บริษัทสามารถนำเอาเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดตามการเข้าร่วมประชุมของพนักงานและยังช่วยป้องกันการตอกบัตรแทนกันของพนักงาน ส่งผลให้การบันทึกเวลาที่มีความถูกต้องมากขึ้นและผิดพลาดน้อยลง

ส่วนใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงของการละเมิดที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน ใครบางคนสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรผ่านเข้าออกประตูที่อาจถูกลืมทิ้งไว้ในการเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามหรือพนักงานอาจจะไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ถ้าเขาลืมบัตรผ่านประตูของเขาไว้ที่บ้าน ระบบสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนร้ายไม่สามารถปลอมลายนิ้วมือได้อย่างง่ายดาย และพนักงานไม่สามารถลืมที่จะนำลายนิ้วมือของพวกเขามาทำงานด้วย