เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan)

ส่วนใหญ่ระบบสแกนลายนิ้วมือใช้ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริเวณที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้นายจ้างจำนวนมากยังใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันเมื่อพนักงานมาถึงหรือออกจากการทำงาน บริษัทสามารถนำเอาเครื่องสแกนลายนิ้วมือติดตามการเข้าร่วมประชุมของพนักงานและยังช่วยป้องกันการตอกบัตรแทนกันของพนักงาน ส่งผลให้การบันทึกเวลาที่มีความถูกต้องมากขึ้นและผิดพลาดน้อยลง ส่วนใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงของการละเมิดที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน ใครบางคนสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรผ่านเข้าออกประตูที่อาจถูกลืมทิ้งไว้ในการเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามหรือพนักงานอาจจะไม่สามารถเข้ามาทำงานได้ถ้าเขาลืมบัตรผ่านประตูของเขาไว้ที่บ้าน ระบบสแกนลายนิ้วมือช่วยให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนร้ายไม่สามารถปลอมลายนิ้วมือได้อย่างง่ายดาย และพนักงานไม่สามารถลืมที่จะนำลายนิ้วมือของพวกเขามาทำงานด้วย

 

fingerscan f8
Finger Scan รุ่น F8
fingerscan f18
Finger Scan รุ่น F18
fingerscan f19
Finger Scan รุ่น F19
fingerscan iclock700
Finger Scan รุ่น ICLOCK 700
fingerscan k28
Finger Scan รุ่น K28
fingerscan multibio700
Finger Scan รุ่น MultiBio 700
fingerscan S20
Finger Scan รุ่น S20
Fingerscan-TF1700
Finger Scan รุ่น TF1700
Fingerscan TX628
Finger Scan รุ่น TX628
Fingerscan U160
Finger Scan รุ่น U160